December 2015Nyheder og nyhedsbreve


                                                            Etablering af pumpestationGrundejerforeningen har nu fået Odsherred kommunes tilladelse til etablering af en pumpestation i forbindelse med grøften.


Pumpen skal løfte vandet fra grøften 2 meter hen og 2 meter op i den eksisterende brønd.

 

Grøften er ca. 500 meter og modtager overfladevand fra Klint by samt afvander mosen.


Vi er lige nu i gang med at finde en kloakmester, som kan udføre arbejdet. Når dette er tilendebragt vil arbejdet blive igangsat efter årsskiftet.

De rette forhold skal imidlertid være til stede for at arbejdet kan påbegyndes, herunder bl. a. at vandstanden i grøften er faldet og grøftekanterne er blevet faste og tørre efter den megen nedbør.


Med venlig hilsen


BestyrelsenKommunens tilladelse kan ses her
Nyhedsbrev december 2015