Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Efter vedtægterne afholdes ordinær generalforsamling hvert år på en af påskedagene. Den finder sted i Klint (eller i Højby Sjælland eller Nykøbing Sjælland).