Nyhedsbrev december 2013

Nyheder og nyhedsbreve

Nyhedsbrev december 2013


Bogholder

Bestyrelsen har med virkning fra 1. januar 2014 ansat Erik Nielsen som bogholder og webmaster.

På generalforsamlingen blev budgettet, som indeholdt omkostninger til bogholder for foreningen, godkendt.

Erik har i en periode virket som webmaster på vores hjemmeside. Han er herudover kasserer i grundejerforeningen Højvang-Klint med ca. 140 medlemmer og fotoklubben iso4300 i Holbæk.


Ny hjemmeside

Vores web-leverandør har gennemført tekniske ændringer, som bl. a. har medført, at vi har måttet ændre på hjemmesidens opbygning.

Herudover har vi fået en forbedret udgave af editoren stillet til rådighed.

Alt i alt har det medført, at designet på hjemmesiden er ændret og opbygningen gjort mere overskuelig.

Vi håber selvfølgelig, at medlemmerne bliver tilfredse med den nye hjemmeside og modtager gerne forslag til ændringer og forbedringer. Send gerne en meddelelse til webmasteren.


Stormen Bodil

Stormen rasede i næsten 2 døgn, og det gik bl.a. ud over Klint Havn og området omkring havnen.

Det var især højvandet, som var skyld i problemerne.

Heldigvis har arbejdet omkring afløbet til grøften gjort sit til, at den ualmindelig høje vandstand på omkring 2 meter ikke medførte oversvømmelse af sommerhuse i vores område.

Den monterede klap ved havnen virkede upåklageligt og lukkede dermed havvandet ude fra grøften, som ellers ville have medført oversvømmelse af omkring 40 sommerhuse.